Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 4. Osasun-sistemako eta osasun publikoko profesionalen artean sarean lan egin

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2013-2020 Osasun Planaren markoan, eta ikuspegi, arlo eta eremu ezberdinetatik, osarun toki-sareak  -non Osakidetzako profesionalak eta Osasun Publikokoak parte hartzen duten-  bultzatzen jarraitzen dugu.

2018/03/23 Osasun sailburuordea

2017ko Programa Kontratuaren ebaluazioa egiterakoan ikusi zen 12 Erakunde Sanitariok jokabide osasungarriak sustatzeko jarduketa komunitarioak egiten dituztela eta gutxienez biztanleriaren % 50 dutela beren eraginpean.               

2018/07/01 Osasun sailburuordea

Ibarrak I (Uribarri Gaubea, Bergonda, Espejo, Lantarón eta Gesaltza Añana) oinarrizko osasun-eremuan, 2014an 64 urtez gorako pertsonen erorketen prebentziorako bi lantegi egin ostean, eta, 2017an, Ibarrak I tokiko osasun-sarea eratzeko hainbat lan egin ostean, azkenik, 2018an, erakundeen arteko lantalde bat eratu zen Uribarri Gaubean, zeinak osasun integralerako aste bat antolatu baitzuen Uribarri Gaubeako eta Espejoko bizilagunentzat, eta 2018. urtearen amaieran talde horrek hainbat jarduketaren dinamizazioari eutsi zion, Talde Sustatzailea sortzeko eta GAUBEAKO ONGIZATE INTEGRALEKO TOKIKO SAREAREN (Gaubea Uribarri eta Espejo) lehen urratsak egiteko. Sare hori hauek osatzen dute: Lehen Mailako Arretako profesionalak; Udalaren gizarte-laneko, kulturako eta kiroleko langileak; G.O.F.E.-ko prebentzioko pertsonal teknikoa; Mugimenteko eta Osasunaren Sustapeneko pertsonal teknikoa; eta zona horretako bi elkarteren ordezkariak eta ikastetxearen zuzendaria.

2019/02/12 Osasun sailburuordea

Adinekoen istripuen prebentzioan eta, zehazki, erorketen prebentzioan, 2018an, 4 lantegi antolatu, koordinatu eta gauzatzeko lanak egin dira Iruña Okan, Uribarri Gaubean, Zambranan eta Berantevillan, erakundeen arteko lankidetzaren bidez (osasun-zentroetako, udaletako eta Osasunaren Sustapeneko profesionalak). Horrez gain, eta Ozetan beste lantegi bat egin eta gero, erakundeen arteko lankidetzari eutsi zaio, besteak beste, tokiko aldizkariaren bidez etxetik kanpoko eta etxe barruko erorketen prebentziorako gomendioak hedatzeko.

2019/02/12 Osasun sailburuordea

2014an jarri zen abian nagusien artean istripuak prebenitzeko plana, bereziki erorikoak. Bada, iragandako bost urteotan 200 tailer egin dira Euskadi osoan eta 8.400 adinekok baino gehiagok parte hartu dute. Parte-hartzaileen % 70ek gutxienez arrisku-faktore bat kendu dute euren etxeetatik, eta % 15ek eroriko kopurua murriztea lortu dute. Horrez gain, parte-hartzaileen % 46k oinetako egokiak erabiltzen dituztela egiaztatu da, baita % 28k ariketa fisiko gehiago egiten dituztela ere.

2010ean, erorikoen aurkako tailerrak Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait herritara ere zabaldu ziren. (2019/05/16)

2019/06/04 Osasun sailburuordea

 

 Izan daitezkeen tenperatura altuek eraginda, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Osakidetzak Beroaren ondorioak saihesteko plana (2019) egin dute eta, besteak beste, hainbat prebentzio-neurri hartzea gomendatzen dute. Arrisku-taldeen kasuan (gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak, adingabeak eta adinekoak) neurri horiek hartzea bereziki garrantzitsua da.(2019-06-25)

 

2019/07/29 Osasun sailburuordea