Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 5. Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

PADIn sartzeko profesional odontologo pribatuen eta hortz-klinikoen kontratazio-prozesua hobetze aldera, prozedura sinplifikatuko duen dekretu berri bat idazteari ekin zaio, eta "PADIri atxikitzeko" sistema bati ekin zaio, profesional pribatu guztiekin (milatik gora) banakako kontratuak formalizatu beharra saihesteko. Zerbitzuak fakturatzeko sistema arinagoa ere lortuko da, segurtasun ekonomiko eta juridikoa galdu gabe. Bestalde, familiek odontologoa hautatzeko prozedura aldatzea planifikatu da, neskatoen OTIan oinarrituta. Horrekin guztiarekin, prestazioaren izapidetzean eraginkortasun handiagoa lortzea eta xede-biztanleriaren programarekiko atxikidura gehiago erraztea espero da. (2919/11/27).

 

2019/11/27 Osasun sailburuordea

Osakidetzako PADIren atalak eta Aseguramendu eta Kontratazio Zuzendaritzak, 2019ko urrian, 2020an itundutako odontologoentzako prestakuntza-ikastaroak finantzatzea erabaki dute, PADI programan aplikatu behar diren hortz-osasuneko prebentzio-protokoloei buruzko kontzeptuak eguneratzeko eta ezagutza indartzeko. Osakidetza arduratuko da antolaketaz, PADIren koordinatzailearen bidez, eta helburua da aldizka eskaintzea hurrengo urteetan, bereziki sartu berri diren odontologoei zuzenduta. (2019/11/25)

 

2019/11/27 Osasun sailburuordea

Euskadiko haurren aho-hortzetako osasunaren IV. Azterlan Epidemiologikoak egiaztatzen duenez, azken hamarkadan, Euskadiko haurren aho-hortzetako osasuna Estatuko onena eta Europar Batasuneko buru bihurtu da, Danimarka bezalako herrialdeekin batera. Euskadiko IV. Ikerketa Epidemiologikoak hobekuntza orokorra erakusten du, duela hamar urteko txostenarekin alderatuta. Gaur egun, ikasleen % 97k ez dute txantxarrik 7 urterekin; eta ikasleen % 75ek ez dute txantxarrik 12 eta 14 urte artean. Osasuneko sailburuak adierazi du aurrerapen horiek Euskadin, zenbait ekimenen bidez, azken hamarkadetan egindako ahaleginen emaitza direla, eta ekimen horien artean aipatu ditu Haurren Hortzak Zaintzeko Programa eta uren fluorazioa. (2019/09/25)

 

2019/11/27 Osasun sailburuordea

2019ko lehen seihilekoan, haurren aho-hortzen osasun-egoerari buruzko IV. azterketa epidemiologikoari dagozkion landa-lana, ustiapena eta azterketa amaitu dira.   (2019/05/10)

2019/05/22 Osasun sailburuordea

2018ko ekitaldiaren amaieran osatu eta eguneratu egin da programaren jarduerari buruzko datuen azterketa. Datu horien artean, esan behar da % 68,67ko urteko estaldura-indizea lortu dela, 130.983 haurri eskaini baitzaie arreta. PADIa ezarri zenetik, zifra horiek inoiz inoizko estaldurarik handiena islatzen dute, termino absolututan eta ehunekotan.  (2019/05/10)

2019/05/22 Osasun sailburuordea

2018an PADI programaren zerbitzuak eskuratzeko eta erabiltzeko aukera gehiago egon dira, batetik, Dentisten Elkargoarekin eta Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu delako eta, bestetik, “OSABIDE historia klinikoan alerta bat jarri delako programan sartu den jakiteko eta mezua indartzeko.

2019/02/04 Osasun sailburuordea

Plan pilotu bat jarri da abian Araba ESIan, PADI adinean dauden haurrak erakartzeko xede-populazioaren estaldura hobetzeko, bereziki azpimarratuz gizarte-bazterketako egoeran edo bazterketa-arriskuan dauden haurrak (bereziki haur etorkinak). Plan pilotua ebaluatu ondoren haren eraginkortasuna frogatzen bada, Bizkaiko eta Arabako ESIetara zabalduko da. Gaur egun, esan daiteke % 18 hobetu dela Arabako ESIn Osakidetzaren hortz-kontsulta publikoko estaldura, iazko datuekin alderatuta. Hala ere, ez dago datu eztabaidaezinik neurri hori ESI guztietan eraginkorra dela adierazten duenik, zerbitzu-erakunde bakoitzeko hortz-kontsulten eta Herritarrei Arreta Emateko Arloetako kontsulten ezaugarriak kontuan hartuta (horiengan dago erabiltzaileei deitzeko eta aipatzeko zeregina). (2019/11/27 eguneratzea)

2019/11/27 Osasun sailburuordea

Osasun sailak eta Osakidetzak Hortz Osasunaren Epidemiologia Ikerketa berri bat egin behar dute ia 3.000 ikasle euskaldunen artean, helburua delarik 2020rako 12 urteko umeen % 80 karierik gabekoak izan daitezela.

2018/07/01 Osasun sailburuordea

Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) ahalik eta erabiltzaile gehienetara hedatzea lortzeko, Osasun Sailak  publizitate-kanpaina berri bat diseinatu du, “irribarre egitea ez da ezer kostatzen”, euskal familiak kontzientziatzeko seme-alaben aho-hortzen osasunerako padi programaren onurez eta garrantziaz.

Berria
2018.eko urtarrilak 22
Osasun sailak eta Osakidetzak “Irribarre egitea ez da ezer kostatzen” kanpaina jarri dute abian, euskal familiak kontzientziatzeko seme-alaben aho-hortzen osasunerako PADI programaren onurez eta garrantziaz
2018/07/01 Osasun sailburuordea