Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Erakunde arteko informazioa trukatzeko sistemekin jarraitu eta optimizatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskal administrazio publikoen arteko lankidetza-esparruan, Euskadiko Turismo Enpresen Erregistroaren ohizko informazio-trukea formalizatu dute eta Euskadiko Elkarteen eta Fundazioen Erregistroari buruzko informazioa trukatzeko jarduera espezifikoak burutu dira.

2019/01/14 Ogasuneko sailburuordea