Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Jendaurrean jartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen Dekretuaren proiektua (EBAZPENA, 2019ko azaroaren 5ekoa, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailburuordearena).

2020/01/21 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Jendaurrean jartzen da Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen Dekretuaren proiektua (EBAZPENA, 2019ko irailaren 2koa, Ondare eta Kontratazioko zuzendariarena).

2020/01/21 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Jendaurreko erakustaldiaren izapidetik pasatzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren dirulaguntzen erregimena arautzeko legearen aurreproiektua (EBAZPENA, 2019ko uztailaren 24koa, Ogasun eta Ekonomia Saileko Zerbitzu zuzendariarena).

2020/01/21 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Gobernuk, dekretu baten bidez, EAEko sektore publikoko entitateentzako energia elektrikoaren horniduraren kontratazio zentralizatuaren adierazpena onartu du, energiari dagokionez efizienteagoa eta jasangarriagoa izango den Euskal Administrazio Publiko bat sustatzeko eta energia elektrikoaren horniduraren kontratazioa era zentzuzkoagoan kudeatzeko. (2019/02/19)

2019/07/09 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikorako energia elektrikoaren horniduraren kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiten duena dekretua onartu dute aldez aurretik.

2018/12/20 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

32/2018 Dekretua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen Dekretua.

2018/07/19 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

2017ko azaroaren 8ko aginduaren bitartez abiarazi da Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzen araubidea arautzen duen Legearen aurreproiektua egiteko prozedura.

2018/01/09 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Legegintzako dekretuaren proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. Eztabaida eta onarpena Legebiltzarraren osoko bilkuran.

2017/11/23 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Jaurlaritzak onartu egin du Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko legearen testu bategina. (2017-09-26)

2018/01/10 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzen duen dekretuaren aldaketa (64/2017 Dekretua, martxoaren 21ekoa).

2017/07/21 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Erantsitako dokumentuak eta estekak