Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzen duen dekretuaren aldaketa (64/2017 Dekretua, martxoaren 21ekoa).

2017/07/21 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Jaurlaritzak onartu egin du Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko legearen testu bategina. (2017-09-26)

2018/01/10 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Legegintzako dekretuaren proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. Eztabaida eta onarpena Legebiltzarraren osoko bilkuran.

2017/11/23 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

2017ko azaroaren 8ko aginduaren bitartez abiarazi da Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzen araubidea arautzen duen Legearen aurreproiektua egiteko prozedura.

2018/01/09 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

32/2018 Dekretua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen Dekretua.

2018/07/19 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikorako energia elektrikoaren horniduraren kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiten duena dekretua onartu dute aldez aurretik.

2018/12/20 Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailbururdea

Erantsitako dokumentuak eta estekak