Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Sektore publikoa osatzen duten entitate guztiek kontu publikoak emateko eskura jartzen dituzten aurrekontu- eta ekonomia-gaietako informazioa areagotu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eusko Jaurlaritza Reykjavik-eko Women Leaders Global Forum izenekoan egon da. Bertan, 2021eko Euskadiko aurrekontuaren %15ak genero ikuspegia kontuan hartzeko erronka hartu du bere gain. (2019/11/18)

2020/01/21 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria

Ogasun eta Ekonomia Sailak 2018ko Urteko Txostena argitaratu du. Bertan, Euskadiren hazkunde ekonomikoaren bertutezko eredua egiaztatzen da, eta epe ertaineko joera estrukturalak erakusten ditu: eredu ekonomikoaren sendotasuna, lehiakortasuna, kohesioa eta sektore publikoaren eta bere politiken egonkortasuna. (2019/07/26)

2020/01/21 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria

Gobernu Kontseiluak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko erakundeen auditoretzari buruzko Akordioa onetsi du 2019., 2020. eta 2021. urteetarako. (2019/06/19)

2019/06/19 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria

Ogasun eta Ekonomia sailburuak "Genero ikuspegia duten aurrekontuak: apustu sendoa" jardunaldia inauguratu du. (2019/06/13)

2019/06/19 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria

Eusko Jaurlzaritzaren ordezkaritzak, Ogasun eta Ekonomia sailburua buru dela, Islandia bisitatu du, genero ikuspegia duten aurrekontuetan sakontzeko. (2019/03/21)

2019/04/05 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria

Informazio-gardentasunaren eta kontu-ematearen helburuak betetzeko, Ogasun eta Ekonomia sailak aldizkako informazioa (hilero, hiruhilero eta urtero) egin eta argitaratzen du, EAEko sektore publikoko entitate guztien informazioa hainbat arlotan:

Gardentasun ekonomikoa eta finantzarioaren adierazleak

Hileko aurrekontuaren betearaztea

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kitapena eta urteko kontuak

- Sektore publikoko entitate guztien auditoria-txostenak eta urteko kontuak

- EAEri buruzko informazio ekonomikoa (Informazioa estatu mailako kontabilitaterako ezarritako irizpideei jarraituta osatzen da, Europar Batasuneko Nazio eta Eskualdeko Kontuen Europako Sistemaren arabera)

Euskal Administrazioen kontu ekonomikoak

- Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia

Euskadiko Administrazioaren zor publikoa

Itundutako tributuengatik Foru Aldundien diru-bilketa

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek emandako diru-laguntzak

Euskal Autonomia Erkidegoaren diru-laguntzen programei buruzko ebaluazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroa

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren inbentarioa eta partaidetza duten entitateak, informazio ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketari buruzko informazioarekin

2018/12/26 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria