Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 6. Autogobernuaren defentsaren arloan eskumena duen sailak, eraginpeko sektorearen sailari galdetu ondoren, Gobernu Kontseilura eramango ditu, legezkotasun txostenekin batera, mota guztietako konstituzio- edo auzi-prozesuetara jotzeko proposamenak euskal autogobernuaren, Euskadiri esleitutako eskumenen eta Autonomia Erkidegoko erakunde antolakuntzaren defentsarako

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskadi-Estatua Aldebiko Batzordean ez da akordiori lortzen polizi gehiegikerien biktimei buruzko legearen gain eta, horrenbestez, Estatuak haren kontrako helegitea jartzen du KA-ren aurrean eta azken honek legearen indarraldia eteten du.

2018/02/20 Araubide Juridikoaren sailburuordea

2018-04-17. Eskumengabetasun errekurtsoa egiten zaio Espainiako Gobernuari, ADIFen azken katalogotik, Euskadiren eskumenekoak diren bi tren-linea ken ditzan.

Berria
2018.eko apirilak 17
Eusko Jaurlaritzak espainiako gobernuari eskatu dio ADIF-en azken katalogotik Euskadiren eskumen esklusibokoak diren bi tren linea kentzeko (Gobernu Bilera 2018-04-17)
2019/03/26 Araubide Juridikoaren sailburuordea

STC fracking-buruzko euskal legea.

2018/06/25 Araubide Juridikoaren sailburuordea

2018.11.13. Eusko Jaurlaritzak baimendu egiten du Estatuari zuzentzea eskumen auzi positiboa planteatu aurreko errekerimendua. Web orrialde eta arlo publikoko dispositibo mugikorren aplikazioen irisgarritasunari buruzko 1112/2018 Erret Dekretuaren kontra.

2018/12/11 Araubide Juridikoaren sailburuordea

2018/12/03. Energia trantsizio eta kontsumitzaileen babeserako premiazko neurriei  buruzko urriaren 5eko 15/2018 Legegintzazko Errege Dekretuaren zenbait manamenduren aurkako Konstituzio kontrakotasuneko errekurtsoa jartzeko baimena ematen duen akordioa.

2019/03/26 Araubide Juridikoaren sailburuordea

Abenduaren 28ko pentsio publikoak goratzeko eta gizarte-, lan eta enplegu-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzko 28/2018 Errege Lege-dekretuaren zortzigarren xedapen iragankorraren eta Xedapen Indargabetzaile Bakarraren 2.d eta 2.e atalen aurka, konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa jartzeko baimena emateko akordioa (2019/03/20)

2019/04/02 Araubide Juridikoaren sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak