Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Halaber, euskal Ekonomia ltuna errespetatu gabe eta beronen bitariko batzordeen bilera deialdirik egin gabe eta, kasua bada, bertan arlo ekonomiko-finantzarioko jarduera publiko orotarako neurri egokiak adostu gabe euskal finantza eta zerga politikaren gainean esku hartzea bilatzen duten Estatuaren ekintzak salatu eta errefusatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen aurkako helegitea aurkeztu da Euskadiren eskumenak urratzeagatik enplegurako politika aktiboen alorrean. 

2018/12/11 Araubide Juridikoaren sailburuordea

Konstituzio Auzitegiak Gipuzkoako ondare eskualdaketen gaineko zergari buruzko Foru Arauaren indarraldia parte batez eten du. 

2018/02/20 Araubide Juridikoaren sailburuordea

"Punto neutro de embargo" delakoa arautzen duen Errege Dekretu egitasmoaren aurkako alegazioak egin dira.

2018/02/20 Araubide Juridikoaren sailburuordea

Erantsitako dokumentuak eta estekak