Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Kirola arautzeko eta antolatzeko eremu juridikoa gaurkotu, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko (14/1998) Legea aldatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lanbideetara iristeko eta haiek gauzatzeko lege bat onartzea bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

  Kirolari buruzko 14/1998 Legea aldatzeko lege proiektuaren barne izapidetzea martxan da (2019/09/03).

2020/01/09 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

 Euskadiko kirolarekin lotutako lanbideei buruzko Legearen proiektua Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari da 2017tik, Gobernu Kontseiluak Lege proiektua onartu ostean. Epe laburrean onartzea espero da.

2020/01/09 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria