Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Kirola arautzeko eta antolatzeko eremu juridikoa gaurkotu, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko (14/1998) Legea aldatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lanbideetara iristeko eta haiek gauzatzeko lege bat onartzea bultzatu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Dopajeren lege proiektua eta kirol lanbideeen lege proiektuak aurkeztu dira xede honekin

2017/12/21 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2017 ABENDUA

Legearen aldaketarako gogoeta egiteko 9 lan-talde eratu dira

2018/01/12 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 URTARRILA

EAEko Kirolaren Legearen aldaketarako gogoeta egiteko  osatu ziren 9 lan-talde Bildu dira. Lakuan ( urtarrilaren 15etik 22ra).

2018/02/07 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

“kirol Arloko Lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko  Lege-Proiektua”ri buruzko informazio saioa. (Gasteiz Otsailak 1 eta 2)

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

“Herritarrak Kudeaketa publikoaren erdigune gisa”. Kirol Politikak Udalerrieta, XI. Topaketak (otsailak 15)

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

Euskal Autonomia Erkidegoko kirolaren  Legearen Azterketa  World kafea. (otsailak 15)

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuen gida eta bideoa argitaratzea (MUGIMENT)

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

Kirol lanbideen Legeari buruzko galdera-erantzunen dokument bat egin dugu

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 OTSAILA

“Eskola-kirola eredua. Gogoetak eta proposamenak” Jardunaldiari buruzko ondorioen dokumentua egin da.

2018/03/26 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2018 MAIATZA

EAEko Kirolaren Legearen aldaketarako gogoeta egiteko  osatu ziren 9 lan-talde Bildu dira. Lakuan (maizatzaren 29,30,31 eta ekainaren 6 eta 7).

2018/06/15 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2019 OTSAILA

EAJ talde legebiltzarrarekin transakzio zuzenketen koordinazio eta aholkularitza juridikoa (bilera).

2019/03/06 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

2019 OTSAILA

PP eta EH Bildu talde legebiltzarrekin transakzio zuzenketen integrazio txostena

2019/03/06 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

Kiroleskolak online antolatuko dituen “Lehen laguntzak” ikastaroen programazioa (2019/04/16).

2019/07/09 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuaren Agindua, hasiera ematen diona Euskadiko Jarduera Fisiko eta Kirolaren Legeaurreproiektua egiteko prozedurari (2019/06/26).

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_dncg_ley_2207_19_10/eu_def/adjuntos/ley%20actividad%20fisica%20y%20deporte_hasierako%20agindua_%20elebi.pdf

 

2019/07/09 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria

Euskadiko jarduera fisiko eta kirolaren lege aurreproiektua egiteko prozedurari (2019/06/24).

http://www.euskadi.eus/jendeaurreko_erakustaldia/euskadiko-jarduera-fisiko-eta-kirolaren-lege-aurreproiektua-egiteko-prozedurari/web01-tramite/eu/

2019/07/09 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria