Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 2. Gardentasunaren Sail arteko Batzordea eratu

Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Online Gardentasuneko zerbitzuaren egonkortzea, zeinaren bitartez herritarrei eskaintzen zaien ezagutu nahi duten informazio guztia euskarri berrerabilgarrian. “Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere sektore publikoko administrazio orokorrean gardentasuna ezartzeko mailari buruzko 2018ko balantzea” (2019ko ekaina)

Berria
2019.eko uztailak 09
Gobernuak onlineko gardentasun-eredua finkatu du, eta herritarrei formatu berrerabilgarrian eskaintzen dio ezagutu nahi duten informazio guztia (Gobernu Bilera 2019-0709)
2019/10/16 Viceconsejera de Relaciones Institucionales

2018ko Uztailaren 3an, Gobernu Kontseiluak onartu egin zuen “Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere sektore publikoko administrazio orokorrean gardentasuna ezartzeko mailari buruzko 2017ko balantzea”. Hirugarren urtez jarraian prestatu du Eusko Jaurlaritzak dokumentu hau eta, horrela, 2015eko urtarrilaren 13an hartutako konpromisoa bete du; orduan, informazio publikora jotzeko arloan, publizitate aktiboaren arloan eta gardentasunaren eta gobernu onaren kulturaren aurrerapenean funtzionamendu-neurriak onetsi zituen. 

Dokumentua, dagoeneko, herritarren esku dago, www.euskadi.eus web-orrialdean; 2017an gardentasunaren, informazio publikorako sarbidearen eta gobernu onaren arloan lortu diren “aurrerapen sakonak” deskribatzen ditu. Zehazki, aurrerapenak honako arlo hauetan:

Informazio jakina argitaratzeko beharra.
Nola argitaratu behar den.
Herritarrei informazio publikora jotzeko eskubidea bermatzea
Nazioarteko gardentasun-estandarrak, besteak beste, Transparencia Internacional GKEak ezarritakoak.
Sektore publikoa eratzen duten erakundeek gardentasun-betebeharrak bete izana, orokorrean: erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak, nortasun juridikorik gabeko funtsak, fundazioak, partzuergoak eta irabazi-asmorik gabeko beste batzuk. 
Gaur onetsitako dokumentuaren arabera, “gainditu egin da datu eta informazio esanguratsu berria argitaratzeko etapa”. Fase honetan, Eusko Jaurlaritza, dagoeneko, “argitaratzen den aldian behingo informazioaren egituran, irisgarritasunean eta argitasunean” ari da lanean. Helburua da datuak herritarrentzat irisgarriagoak eta kontsumitzeko eta ulertzeko errazagoak izatea”. Horrela, aurrerantzean Eusko Jaurlaritzaren ahaleginaren xede izango diren lan-ildoetara bideratzen da.

2018/12/16 Viceconsejera de Relaciones Institucionales

2018-07-02. EAEko Administrazio Orokorrean eta bere Sektore Publikoan, gardentasunaren ezartze mailari buruzko 2017ko balantze txostenaren berri izatearen gaineko akordioa, baita gardentasuna eta goberna onaren sustapenarekin jarraitzeko neurriak onartzeko ere.

Berria
2018.eko uztailak 03
Gobernuak “aurrerapen sakonak” egiaztatu ditu euskal sektore publikoko gardentasunaren, informazio publikorako sarbidearen eta gobernu onaren arloan (Gobernu Bilera 2018-07-03)
2019/04/08 Viceconsejera de Relaciones Institucionales

Gobernantza, Gardentasuna eta Herritarren Partaidetzako sailarteko Batzordearen osoko bilkura bildu da Vitoria-Gasteizen, 2017ko irailaren 13an, goizeko 10etan, eta formalki eratuta geratu da.

Berria
2017.eko uztailak 11
Eusko Jaurlaritzak Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Batzordea sortu du (Gobernu Bilera 2017-07-11)
2018/09/24 Viceconsejera de Relaciones Institucionales