Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 9. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea erregelamendu bidez garatzeari ekin

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean aurreikusitako arauketa erregelamendu bidez garatu, horrela eragile juridikoen segurtasun juridikoa handituko da. Halaber, Eusko Jaurlaritzak, EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearekin hasitako fundazioen modernizazioa eta berrikuntza erronkari jarraipena emango dio erregelamendu garapenaren bitartez.

2018/01/09 Erakunde Harremanetarako Sailburuordea