Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Ertzaintzak ematen dituen asistentzia-zerbitzuen garrantziaren balioa azpimarratu eta balio hori gizarteratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Herritarrekiko arreta eta zuzeneko komunikazioa hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal Segurtasun Sistemaren Informazio eta Telekomunikazio Sistemak modernizatzeko programan aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra (2020) onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu

Ekimena 1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko, segurtasun-arloko mehatxu berriei aurre egiteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Delitu espezifikoak ikuskatzen, ikertzen eta jazartzen diharduten Ertzaintzako unitateetara zuzendutako baliabideak hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ertzaintzako plantillak behar duen belaunaldi-berritzea bermatu, eta karrera profesional horizontalaren proiektua garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 150. Beste polizia-kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartu

Ekimena 1. Euskadiko Segurtasun Sistema osatzen duten polizia-kidego guztiekin eta eragile guztiekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko mekanismoak ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Beste polizia-kidego batzuekin informazioa trukatzeko eta datuak finkatzeko lanak egiten jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Leialtasun instituzionalean abiatuta lan egin, Segurtasun Batzarrari bultzada politikoa emateko berriz ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 151. Ertzaintza, polizia integrala eta esklusiboa Euskadin

Ekimena 1. Autogobernua defendatu segurtasun-kontuetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Polizia-inteligentziaren gaineko metodologia definituan oinarritu polizia-eredua

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal Poliziaren Legea aldatzeko lege-proiektua onartu, herritarren eskaerei eta gizartean planteatzen diren segurtasun-erronka berriei erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 152. Segurtasuna eta mugikortasuna hobetu gure errepideetan

Ekimena 1. Bide-segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2015-2020 bitarteko Plana ezarri, errepideetan 2020an 2010ean baino %50 heriotza gutxiago gertatzea lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bide-segurtasunaren aldeko kontzientziazio-programak sustatu eta trafikoaren kudeaketa hobetu bide nagusietan eta bigarren mailako errepideetan, informazio-sistema berriak erabiliz eta errepideen titularrak diren erakundeekin koordinatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bide-hezkuntza istripuak prebenitzeko tresna gisa eratu, hezkuntza-planen barruan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Itsas Salbamenduaren gaineko eskumen osoa transferitzeko erreklamatu, bai eta Meteorologiaren gainekoa ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Herritarrentzako ohartarazpenak egiteko prozedura pertsonalizatua gaitu, "112" zenbakiaren eta teknologia berrien bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Gerta daitezkeen egoera arriskutsuei buruzko etengabeko informazio-sistema bat ezarri, autobabesa bermatu ahal izateko informazio erreal, arin eta osoaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Larrialdiko kudeaketa koordinatua sustatu, ukitutako administrazioekin lankidetza- eta koordinazio- protokoloak ezarriz

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea

Ekimena 1. Segurtasun publikoko sisteman parte hartzen duten erakunde eta organismo guztiekiko lankidetza- eta erantzukizun partekatuko kultura bultzatzen duten prestakuntza-programak egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hautaketa-, prestakuntza- eta segimendu-prozesuak hobetu, eta irakaskuntza-arloan teknologia berriak sartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak