Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 90. Hezkuntza Ituna bultzatu, Hezkuntzaren Euskal Lege berri bat sortzeko

Ekimena 1. Hezkuntza-ituna lortu, hezkuntza-eragile guztien arteko gogoeta bateratua bilatuz euskal hezkuntza-sistema osatzen duten kontuen inguruan, eta guztien arteko akordioak eta adostasunak lortze aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hezkuntzaren Euskal Legearen proiektu berri bat onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Egitura arinagoak eta gertuagoak bultzatu, Hezkuntza Administrazio berritzailea optimizatu ahal izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Hezkuntza-kalitatea eta gizarte-berdintasuna integratzen dituzten politikak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Hezkuntzako Eredu Pedagogikoa garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bokazio zientifikoak eta bokazio artistikoak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Ebaluazio-kultura eta emaitzen hobekuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Tratamendu espezifikoa eskaini ikasteko zailtasun handiagoak dituzten ikasleei, eta programa espezifikoak garatu gaitasun handiak dituzten ikasleei behar bezalako arreta emateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Balioen oinarritako heziketa, inklusiboa, eta aniztasuna errespetatzen duena bultzatu, pertsonen garapen integrala lortzen laguntzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Elebitasuna bultzatu hezkuntza eleanitzaren barruan, zona bakoitzaren errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Irakasleak hizkuntzetan egunean jartzea bultzatu, bai eta hizkuntzen didaktikaren gaineko prestakuntzan ere, batez ere hizkuntzen tratamendu integratuarekin eta integralarekin lotuta, eta irakasleen Hizkuntza Prestakuntzarako eta Metodologiarako Plana sustatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ingelesaren prestakuntza zabaltzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehenengo zikloan bigarren kanpoko hizkuntzaren ikaskuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 94. Hezkuntza-sisteman sartzean berdintasuna bermatu

Ekimena 1. Hezkuntza-sistemak oztopo sozioekonomikoak gainditzen laguntzea eta kohesioa bermatzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik

Ekimena 1. Komunitate hezitzailearen prestakuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Irakasleen gaitasunen mapa definitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Irakasleen egonkortasunaren alde egin, urtero enpleguko eskaintza publikoen deialdiak eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Zuzendaritza-taldeen lidergoa, egonkortasuna eta jarraitutasuna sustatu, eta ikastetxe autonomian irmoki aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 96. Hezkuntza-azpiegiturak sortu, berritu eta egokitu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Hezkuntza-azpiegitura berriez hornitu, eta daudenak handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Azpiegituretarako sarbidea hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Udalekin lankidetzan aritzeko mekanismoak indartu eta erakundeen arteko lankidetzako beste tresna batzuetan aurrera egin, dauden premiak antzemateko eta baliabideak optimizatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Irakaskuntzaren eraldaketa teknologikoa eta pedagogikoa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Ikastetxeen sare bidezko ikaskuntzako komunitate birtual bat sortzen jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Azpiegiturak modernizatu, baliabide digitalak gehiago eta hobeto aprobetxatzera zuzendutako komunikazio bizkorrak eta seguruak errazteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea

Ekimena 1. Lanbide Heziketaren eremuan, Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparrua garatu. Eremu horren barruan, espezializatzeko programa berriak diseinatzeari ekingo diegu, garatzeko bidean dauden enpresen eta jardueren premia berrien arabera, bereziki landuz Euskadiko Espezializazio Adimentsuaren Estrategian (RIS 3) definitutako eremuak

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Prestakuntza-zikloetan ikuspegi eta metodologia berriak sartu, ikasleen gaitasunak hedatzeko eta hobetzeko. Era berean, prestakuntza-eskaintza malguago gehiago eskainiko dugu, eta ikaskuntza erdipresentziala eta urrutiko ikaskuntza indartuko ditugu online prestakuntzaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa duala bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskal Lanbide Heziketaren Legearen proiektua onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Bizitza osoan zehar ikasteko (urriaren 10ko 1/2013) Legea garatu, helduen etengabeko heziketa bultzatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 99. Berrikuntza Aplikatua eta Ekintzailetza babestu, Lanbide Heziketako ikastetxeetan

Ekimena 2. Berrikuntza-arloan irakasleen prestakuntza indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Lanbide Heziketako ikastetxeetan, berrikuntzaren kultura bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 100. Lanbide Heziketako euskal ereduaren nazioartekotzea bultzatzen jarraitu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Lanbide Heziketako Euskal Campusa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Atzerrian egoitzak dituzten euskal enpresei lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin

Ekimena 1. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak, enpresarekiko harremanak eta prestakuntza duala, berrikuntza teknologiko aplikatua eta ekintzailetza bultzatzen jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Lanbide Heziketa eraldatu, beste eredu bat lortze aldera, non planteatzen diren premia berriei erantzungo baitzaie, teknologia aurreratuetan eta ingurune konplexuetan oinarritutako enplegagarritasunari eta lehiakortasunari ekiteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Errendimendu handiko Lanbide Heziketa diseinatu eta garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. 2020rako Lanbide Heziketako ikasleen % 50k ikasketak euskaraz egin ditzaten lortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila

Ekimena 1. Ikertzaileen karrera profesionalaren euskal eredua eta ikertzaileak unibertsitate sisteman eta euskal bikaintasun-zentroetan integratzea babesteko behar den arau-esparrua garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. lkerbasquen lana sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan, urtero handituz % 5 politika zientifikoari eta oinarrizko unibertsitate-ikerkuntzari zuzendutako baliabideak

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 104. Euskal unibertsitate-sistema garatzen jarraitu, emaitzetara bideratutako kudeaketaz eta inguru global berrira egokitzeko gaitasunaz, euskal gizartearen etorkizuneko erronkei erantzuteko

Ekimena 1. Euskadiko Unibertsitate IV. Plana egin. 2019-2022

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Unibertsitate Sistema bultzatzeko arau-eremua garatu, nazioarteko bikaintasuna lortzeko eta haren inpaktu soziala bultzatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gizartearekin elkarreraginean eta gizarteak dituen erronkentzat irtenbideak emango dituen Euskal Unibertsitate Sistema bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. On-line prestakuntza irekia bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin

Ekimena 1. Euskal Unibertsitate Sistemari lotutako nazioarteko bikaintasunezko campusak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal unibertsitateetan eta bikaintasunezko ikerkuntza zentroetan diharduten langileen eta ikasleen nazioarteko mugikortasuna erraztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Nazioartean ere lankidetza areagotzea ahalbidetzen duten irakasteko ereduak eta prestakuntzaren eta ikerkuntzaren kalitatea ebaluatzeko ereduak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Nazioarteko lankidetza babestu Euskal Unibertsitate Sistema osatzen duten unibertsitateen artean, bai eta haien eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Euskal Sareko gainerako eragileen artean ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 106. Beken politika indartu ikertzaileen karreran

Ekimena 1. Unibertsitate-prestakuntzan eta ikerkuntza-karreran beka- eta laguntza-programen alde egiten jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu

Ekimena 1. Prestakuntza- eta jakintza-klusterrak sortzea bultzatu, Zientzia, Teknologia eta Ikerkuntzako 2020ko Euskal Planarekin bat etorrita

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Unibertsitate Sistemaren barruko unibertsitateen eta Euskadiko administrazio publikoen, enpresen eta bestelako eragile ekonomiko eta sozialen arteko harremanak bultzatu, prestakuntzan eta ezagupenaren transferentzian

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ikasle-ohien kolektiboa lan-merkatuan sartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak