Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu

Ekimena 1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Kupoa Zehazteko Metodologiaren Bosturteko Legea (2017‑2021) onartzea bultzatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ekonomia Ituna eguneratu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu

Ekimena 1. Euskadiren defizit publikoaren muga erabaki eta beteko dela bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Euskal zor publikoaren maila egonkortu gizarte-politikei eta funtsezko zerbitzu publikoei eragin gabe

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sektore publikoa osatzen duten entitate guztiek kontu publikoak emateko eskura jartzen dituzten aurrekontu- eta ekonomia-gaietako informazioa areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gastu arruntari eusteko politikarekin jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri

Ekimena 1. Zerga Koordinazioko Organoak zerga-araudian beharrezkoak diren eguneratzeak egitea

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Edozein zerga-aldaketa onartu aurretik zerga-sistemari buruzko osoko bilkura monografiko bat egitea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zerga- eta sustapen-tresna egokien bidez, inbertsioak erakarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Finantza-tresna publikoak arrazionalizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 5. Teknologian eta nazioartekotzen gaitasuna duten euskal enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko 250 milioiko funts publiko-pribatu bat bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEP) 2014‑2020ren Euskadiko Programa Operatiboaren kudeaketa eraginkorra egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Euskal enpresen sarean produktu berritzaileak garatzea eta energetikoki efizienteak diren ekipamenduak erostea bultzatzen duten erosketa publikoen programak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki

Ekimena 1. Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen garatzeko beharrezkoak diren akordioak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege-proiektu berri bat onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Aurrezki-kutxen eta banku‑fundazioen esparru juridikoa egokitu eta arautu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei aplikatzeko araudia garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Estatistikaren Euskal Plana 2014-2017 bukatuta eta Estatistikaren Euskal Plana 2018-2021 onartzeko Legearen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka

Ekimena 1. Foru‑aldundiekin izan beharreko lankidetza eta koordinazioa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Urtero, Zerga Koordinaziorako Organoan, Zerga-iruzurrari aurreko egiteko Plan Integral Bateratua egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Erakunde arteko informazioa trukatzeko sistemekin jarraitu eta optimizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Apurka-apurka, zerga-heziketa ezarri unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan, Hezkuntza Sailarekin eta Foru Ogasunekin elkarlanean.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 55. Gizarte-erantzukizuna zaindu kontratazio publikoan

Ekimena 1. Kontratazio publikoko prozesuetan klausula sozialak txertatu, kontratazio publikorako ingurumen-irizpideen euskal araudian xedatutakoaren arabera.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak