Euskadi.eus

Azpimarratzen dugu beharrezkoa dela gizarte-eraldaketa eta Euskadik 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzeko egiten duen ekarpena finkatzeko lan egiten jarraitzea. Era berean, beharrezkoa da munduan euskal interesak sustatzea eta bultzatzea, Euskadi Basque Country markaren irudia atzerrian proiektatzeaz eta baliabide publikoen kudeaketa arduratsua eta eraginkorra garatzeaz gain.

Aurrekoaz gain, autogobernua eta Gernikako Estatutua osorik betetzea defendatzeko borondatea adierazten dugu.

Euskadi atzerrian proiektatzeko, estrategia argia eta zehatza, esfortzu publiko eta pribatuak eta herrialdemarka bat behar dira: Euskadi - Basque Country, berezko balio eta indarretan oinarrituta. Kanpo-proiekzio horren lehentasunezko erreferentzia-esparrua Europa da.
Mugaz gaindiko eremuari dagokionez, Communauté d´Agglomération du Pays Basque, hau da, Iparralderekin harremanak finkatzearen eta sakontzearen alde egiten da baita “Euskadi-Akitania-Nafarroa” Euroeskualdea indartzearen alde ere, ardatz atlantiko europarrean lidergorako eta bultzadarako espazio bat eratzeko. Euskadi emigrazio-herri bat izanik, konpromisoa da euskal diasporarekiko loturak estutzen jarraitzea, euskal diaspora tradizionala zein euskal emigrazio berria barne hartzen dituen benetako erkidego globala artikulatzeko.
Azkenik, atzerriko euskal agenda hertsiki lotuta egon behar da Nazio Batuen 2030 Agendarekin, horrekin erabat ados gaudelako.

Azkenengo bi hamarkadetan, paradigma-aldaketak gertatu dira eta horiek trantsizio ekologikoa, trantsizio digitala eta trantsizio soziala iradokitzen dituzte. Gainera, 2008tik, ikuspegi horrek krisi ekonomiko eta finantzario sakon bat pairatu zuen, eraldaketa horien premia nabarmendu zuena.
2015ean, Nazio Batuek Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda onetsi zuten.

2020an, COVID-19 birusaren ondorioak jasan ditugu. Pandemia horrek ekonomiaren eta gizartearen eremuetan nabarmen eragin duen osasun-krisialdia globalizatu du eta, oraindik ere, zaila da pandemia honen ondorioak eta bilakaera aurreikustea.
Hiru mugarri horiek eratzen dute errealitate konplexu hau, zeinean beharrezkoa den, Eusko Jaurlaritzaren barruan eta Eusko Jaurlaritzatik, eragiten diguten gizarte-eraldaketekin lotutako eta uztartutako hiru prozesuen estrategiak eta jarduketak dinamizatzea eta koordinatzea:
- gizarte-trantsizio nagusien arreta eta bultzada, gure kasuan eta beren-beregi, erronka demografikoa eta Migraziorako Euskal Itun Sozialaren garapena.
- Bizi Berri Planaren eguneraketa, gizarte-ohiturak COVID-19aren pandemiaren bilakaerara eta horren ondorioetara egokitzeko;
- eta Euskadiko 2030 Agendaren koordinazioa eta bultzada, baita horrekin lotutako lehentasunen programa batena ere.
Autogobernua herritar guztientzako ongizate handiagoren sinonimoa da. Autogobernua, horren defentsa eta transferitzeke dauden eskumenen aldarrikapena funtsezko oinarriak dira estatutu-itunaren eguneraketari aurre egiteko, hain zuzen ere, aurreko legegintzaldiko legebiltzarreko autogobernu-ponentziak egindako lanetan oinarrituta.
Printzipio horietatik abiatuta, berresten da Euskadiren autogobernua handitzeko eta hobetzeko konpromisoa, zehazki, konpromiso hauetan oinarrituta: lortutako autogobernuaren legegintza-garapena handitzea, “autogobernua barrurantz”; lortutako autogobernua defendatzea indarreko mekanismo politikoak eta juridikoak eta erakunde-mailako mekanismoak eraginkortasunez erabiliz; Euskadiko autogobernu ekonomikofinantzarioa indartzea eta garatzea eta Gernikako Estatutuak aitortutako autogobernua osatzeko hartutako konpromiso politikoak zein erakunde-mailako konpromisoak betetzeko lan egitea, Eusko Jaurlaritzak eskatutako transferentziei buruzko balizko negoziazioetarako kronogramarekin edo horren adostutako eguneraketekin bat eginez.
Modernizazio soiletik harago, beharrezkoa da administrazioa berriz diseinatzea sustatzen duen etapa berri bati ekitea, herritarren eskari eta eskakizun berriei hobeto erantzuteko. Administrazioa berriz diseinatzeko prozesu hori euskal administrazio berria eratzen duten lau oinarri hauetatik abiatzen da: administrazio hurbila, sinplea eta eraginkorra, bikoiztasunak saihesten dituena; administrazio irekia eta gardena, kontuak denbora errealean ematen dituena; administrazio berritua eta digitala, finkatutako eta prestatutako giza baliabideekin eta baliabide publikoak erantzukizunez kudeatzen dituen administrazio bat.
Beharrezkoa da bidezko zerga-sistema progresiboa eta nahikoa zaintzea, zergen eremuan eta eremu ekonomiko- finantzarioan konfiantza, egonkortasun eta segurtasun juridikoko printzipioak bermatzen dituena. Horrez gain, diru-sarrera eta gastu publikoen arteko oreka optimoa bermatu behar da, zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontu-zorroztasuna oinarrizko zerbitzu publikoen eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren eta krisi ekonomikoaren osteko susperraldi ekonomikoko beharrezko neurriekin konbinatuz.