Euskadi.eus
Modernizazio soiletik harago, beharrezkoa da administrazioa berriz diseinatzea sustatzen duen etapa berri bati ekitea, herritarren eskari eta eskakizun berriei hobeto erantzuteko. Administrazioa berriz diseinatzeko prozesu hori euskal administrazio berria eratzen duten lau oinarri hauetatik abiatzen da: administrazio hurbila, sinplea eta eraginkorra, bikoiztasunak saihesten dituena; administrazio irekia eta gardena, kontuak denbora errealean ematen dituena; administrazio berritua eta digitala, finkatutako eta prestatutako giza baliabideekin eta baliabide publikoak erantzukizunez kudeatzen dituen administrazio bat.
Beharrezkoa da bidezko zerga-sistema progresiboa eta nahikoa zaintzea, zergen eremuan eta eremu ekonomiko- finantzarioan konfiantza, egonkortasun eta segurtasun juridikoko printzipioak bermatzen dituena. Horrez gain, diru-sarrera eta gastu publikoen arteko oreka optimoa bermatu behar da, zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontu-zorroztasuna oinarrizko zerbitzu publikoen eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren eta krisi ekonomikoaren osteko susperraldi ekonomikoko beharrezko neurriekin konbinatuz.