Euskadi.eus
Autogobernua herritar guztientzako ongizate handiagoren sinonimoa da. Autogobernua, horren defentsa eta transferitzeke dauden eskumenen aldarrikapena funtsezko oinarriak dira estatutu-itunaren eguneraketari aurre egiteko, hain zuzen ere, aurreko legegintzaldiko legebiltzarreko autogobernu-ponentziak egindako lanetan oinarrituta.
Printzipio horietatik abiatuta, berresten da Euskadiren autogobernua handitzeko eta hobetzeko konpromisoa, zehazki, konpromiso hauetan oinarrituta: lortutako autogobernuaren legegintza-garapena handitzea, “autogobernua barrurantz”; lortutako autogobernua defendatzea indarreko mekanismo politikoak eta juridikoak eta erakunde-mailako mekanismoak eraginkortasunez erabiliz; Euskadiko autogobernu ekonomikofinantzarioa indartzea eta garatzea eta Gernikako Estatutuak aitortutako autogobernua osatzeko hartutako konpromiso politikoak zein erakunde-mailako konpromisoak betetzeko lan egitea, Eusko Jaurlaritzak eskatutako transferentziei buruzko balizko negoziazioetarako kronogramarekin edo horren adostutako eguneraketekin bat eginez.