Euskadi.eus

Euskadi atzerrian proiektatzeko, estrategia argia eta zehatza, esfortzu publiko eta pribatuak eta herrialdemarka bat behar dira: Euskadi - Basque Country, berezko balio eta indarretan oinarrituta. Kanpo-proiekzio horren lehentasunezko erreferentzia-esparrua Europa da.
Mugaz gaindiko eremuari dagokionez, Communauté d´Agglomération du Pays Basque, hau da, Iparralderekin harremanak finkatzearen eta sakontzearen alde egiten da baita “Euskadi-Akitania-Nafarroa” Euroeskualdea indartzearen alde ere, ardatz atlantiko europarrean lidergorako eta bultzadarako espazio bat eratzeko. Euskadi emigrazio-herri bat izanik, konpromisoa da euskal diasporarekiko loturak estutzen jarraitzea, euskal diaspora tradizionala zein euskal emigrazio berria barne hartzen dituen benetako erkidego globala artikulatzeko.
Azkenik, atzerriko euskal agenda hertsiki lotuta egon behar da Nazio Batuen 2030 Agendarekin, horrekin erabat ados gaudelako.