Euskadi.eus
Justizia Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 16. Helburuan sartzen den funtsezko zerbitzu publiko bat da.
Orain arte garatutako bidean aurrera egin behar da, gero eta justizia modernoago, arinago, eraginkorrago eta digitalizatuago
bat lortzeko xedearekin, Europar Batasuneko justizia-administrazioko sistemarik aurreratuenekinbat etorriz. Horrez gain, justizia
hori hurbilagoa eta errestauratiboa izango da eta pertsonengan zentratuko da, bereziki, pertsonarik ahulenengan.