Euskadi.eus
Garraio-azpiegiturak oinarrizkoak dira hazkunde ekonomikorako, osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko, lurraldea egituratzeko eta gizarte-kohesiorako. Euskadi Europako Korridore Atlantikoaren “kate-maila giltzarria” bihurtzearen alde egiten da, baita
mugikortasun jasangarriko eredu berri bat sustatzearen alde ere, gizarte- eta ingurumen-kostu txikiagoa duten garraiobideak lehenesten dituena. Helburu horrekin, mugikortasun jasangarriko lege berri bat eta plan berri bat onetsiko da, trenbide inbertsioak indartzen dituztenak, hain zuzen ere, bidaiarien eta salgaien trenbide bidezko garraioa % 20 areagotzeko xedearekin.