Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 2.5. Kalitateko zerbitzu publikoak

Konpromisoa 148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Ertzaintzak ematen dituen asistentzia-zerbitzuen garrantziaren balioa azpimarratu eta balio hori gizarteratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Herritarrekiko arreta eta zuzeneko komunikazioa hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal Segurtasun Sistemaren Informazio eta Telekomunikazio Sistemak modernizatzeko programan aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra (2020) onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu

Ekimena 1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko, segurtasun-arloko mehatxu berriei aurre egiteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Delitu espezifikoak ikuskatzen, ikertzen eta jazartzen diharduten Ertzaintzako unitateetara zuzendutako baliabideak hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ertzaintzako plantillak behar duen belaunaldi-berritzea bermatu, eta karrera profesional horizontalaren proiektua garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 150. Beste polizia-kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartu

Ekimena 1. Euskadiko Segurtasun Sistema osatzen duten polizia-kidego guztiekin eta eragile guztiekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko mekanismoak ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Beste polizia-kidego batzuekin informazioa trukatzeko eta datuak finkatzeko lanak egiten jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Leialtasun instituzionalean abiatuta lan egin, Segurtasun Batzarrari bultzada politikoa emateko berriz ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 151. Ertzaintza, polizia integrala eta esklusiboa Euskadin

Ekimena 1. Autogobernua defendatu segurtasun-kontuetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Polizia-inteligentziaren gaineko metodologia definituan oinarritu polizia-eredua

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal Poliziaren Legea aldatzeko lege-proiektua onartu, herritarren eskaerei eta gizartean planteatzen diren segurtasun-erronka berriei erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 152. Segurtasuna eta mugikortasuna hobetu gure errepideetan

Ekimena 1. Bide-segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2015-2020 bitarteko Plana ezarri, errepideetan 2020an 2010ean baino %50 heriotza gutxiago gertatzea lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bide-segurtasunaren aldeko kontzientziazio-programak sustatu eta trafikoaren kudeaketa hobetu bide nagusietan eta bigarren mailako errepideetan, informazio-sistema berriak erabiliz eta errepideen titularrak diren erakundeekin koordinatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bide-hezkuntza istripuak prebenitzeko tresna gisa eratu, hezkuntza-planen barruan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Itsas Salbamenduaren gaineko eskumen osoa transferitzeko erreklamatu, bai eta Meteorologiaren gainekoa ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Herritarrentzako ohartarazpenak egiteko prozedura pertsonalizatua gaitu, "112" zenbakiaren eta teknologia berrien bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Gerta daitezkeen egoera arriskutsuei buruzko etengabeko informazio-sistema bat ezarri, autobabesa bermatu ahal izateko informazio erreal, arin eta osoaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Larrialdiko kudeaketa koordinatua sustatu, ukitutako administrazioekin lankidetza- eta koordinazio- protokoloak ezarriz

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea

Ekimena 1. Segurtasun publikoko sisteman parte hartzen duten erakunde eta organismo guztiekiko lankidetza- eta erantzukizun partekatuko kultura bultzatzen duten prestakuntza-programak egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hautaketa-, prestakuntza- eta segimendu-prozesuak hobetu, eta irakaskuntza-arloan teknologia berriak sartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua, arreta eta zerbitzu efikaza eta efizientea ematen duena, teknologia berri guztiak sartuz, eta benetako babes judiziala bermatzen duena

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Herritar guztiek Justiziarako bidea eskuratzea bermatu, eta, behar denean, doako Justiziarako bidea eskuratzea ziurtatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz, bai eta prozedura judizialaren informatizazio integrala ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu. Orobat, behar diren neurriak hartuko ditugu plantilla judiziala eta ez judiziala egonkortzeko, Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko lan egingo dugu, eta arian-arian berrituko dugu egoitza judizialen ekipamendua

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Justizia elebidunaren garapena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Euskadiko sistema judizialaren auditoretza eta ebaluazio publikoa egiteko prozesu bat bultzatu, haren efizientzian, efikazian eta jasangarritasunean oinarritutako irizpideak eta parametroak erabilita

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 156. Hurbiltasunezko Justiziaren eta koordinazio judizialaren eredua indartu

Ekimena 1. Bake-justizia babestu, arinago tratatzen diren konplexutasun gutxiko gatazkak konpontzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-sistemen eta Estatuan diharduten prozesu-kudeaketako gainerako sistemen arteko elkarreragingarritasuna ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Elkarrizketa bateratu zuzena eta erraza ahalbidetu epaitegien, auzitegien eta fiskaltzaren eta Politika Sozialeko arloaren eta beste erakunde publiko batzuen artean, gizarte-larrialdiei berehalako erantzun eraginkorra emateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Letratuen asistentzia-zerbitzuak indartzen jarraitu, deklarazioak atzeratzea eta luzatzea saihesteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Behar diren aretoez hornitu, zentzuzko pribatutasuna eta erosotasuna ziurtatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Behar adina plaza eskuragarri egotea sustatu, Zigor Legearekiko gatazkan sartu diren adingabeei judizialki ezarritako neurriei erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kanpoko adituek arau-hausle adingabeentzako hezkuntza‑zentroetako langile- eta funtzionamendu-sistemak aldizka ikuska ditzaten bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gazte Justiziaren V. Plana (2019-2020) bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bitartekaritza behin betiko sustatu, gatazkak ebazteko modu gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 160. Desagertutako pertsonen inguruneari lagundu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Desagertutakoen eta haien senideen aldeko programa bat hasi, Segurtasun Sailarekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak