Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 2.4. Integraziorako eta berdintasunerako agenda soziala

Konpromisoa 125. IV Gazte Plana onartu (Gazteplana 2020)

Ekimena 1. IV. Gazte Plana- Gazteplana 2020 bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Krisi ekonomikoak eragindako txirotasun-egoera berriei erantzun

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Erakundeen arteko Batzorde Tekniko bat eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta tramitatzeko prozesuak sinplifikatu eta normalizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gizarte-laguntzen erabilera egokia bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integrala aurkeztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 127. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri

Ekimena 1. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 128. Gizarte-prestazioen eta politiken kudeaketa osoa aldarrikatzea

Ekimena 1. Estatuak kudeatzen dituen kontribuziozkoak ez diren prestazio, subsidio eta pentsio guztien kudeaketa eta eskumena aldarrikatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hobarien sistemaren ebaluazioa, segimendua eta kontrola egin ahal izateko behar beste informazio emateko eskatu Estatuko gobernuari, modu horretan, enpleguko politika aktiboen kalitatea eta efizientzia sustatu ahal izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Organoa garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Ebaluazioa eta etengabeko hobekuntzako praktika onak bultzatu gizarte-zerbitzuen eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Gizarte-larrialdiko laguntzak (GLL) hobeto banatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 131. Pobrezia energetikoari aurre egin

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Sustatu arau espezifiko bat pobrezia energetikoari aurre egiteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gizarte-larrialdiko laguntzen banaketa hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 132. Etxegabeak artatu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Etxegabeen Euskal Estrategia (2017-2020) egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 133. Gizarte-zerbitzuen eta enplegu‑zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatu

Eremua: PERTSONAK
1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekimena 1. Koordinazioa eta lankidetza sustatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren artean

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak, finantziazio-eredu integratua eta koordinatua ezarriz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Arreta soziosanitarioko ekipoak sendotu eta bultzatu, historia

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Adindunen egoitzen informazio- eta kudeaketa-sistema garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Laguntza etikoko batzordeen komite koordinatzailearen lana bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. BetiON telelaguntza-zerbitzu publikoaren mailakako garapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zahartze Aktiboko Euskal Estrategia (2015-2020) garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Adindunekin zerikusia duten estereotipo negatiboen kontra gizartea sentikortzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 136. Zaintzaileak babestu

Ekimena 1. Telelaguntzako Plan bat sustatu, BetiON Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren eremuaren barruan, zaintzaileak babesteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Jakiten telefono bidezko zerbitzua bultzatu, zaintzaileei orientazioa eta entzuketa aktiboa eskaintzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 137. Boluntarioen lana bultzatu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Boluntariotzako Euskal Estrategia (2017-2020) egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 138. Hirugarren Sektore Soziala babestu

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Elkarrizketa Zibilerako Mahaia finkatu, eta estutu harremana Sareen Sarearekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hirugarren Sektorea Sustatzeko Estrategia (2017-2020) egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia sortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 139. Familien eta haurren aldeko ituna

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Lana eta familia bateragarriak egiten laguntzen duten neurriak enpresen negoziazio kolektiboan sartzea sustatu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan, lan-ordutegiak malgutzeko planak susta ditzaten eta haien antolakuntza-ereduan telelana sar dezaten

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Immigraziorako Euskal Estrategia gaurkotu, 2020. urteari begira

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko lankidetza antolatu, integrazioaren, bizikidetzaren eta aniztasunaren ildotik berdintasunaren alde egiten den lanean

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Immigranteei haien inklusio sozialeko ibilbideetan laguntzeko sistemak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Herri ijitoaren sustapena lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Aniztasun kulturala eta arrazismoa eta xenofobia prebenitzeko balio positiboei buruz sentikortzeko programak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea

Ekimena 1. Berdindu 2016-2020 lan-plana sustatu, joera sexualak eta genero identitatea dela-eta diskriminaziorik ez egoteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Era Berean (Tratu-berdintasuneko eta Diskriminaziorik gabeko Sarea) programaren lan-plana diseinatu, ezarri eta ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, etxebizitza hori eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortu, Eusko Legebiltzarrak 2016ko apirilean onetsitako moduan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Etxebizitzan eskumena duten administrazioen eta haren menpeko erakundeen arteko koordinazioan aurrera egin.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Etxebizitza Plan Zuzentzailea (2018-2020) egin eta gauzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere

Ekimena 1. Alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitu, zenbait formularen bitartez, baina etxebizitza hutsen merkatua mugitzea lehenetsiz, Bizigune eta Asap programen bidez (merkatuan bitartekaritza egitekoak)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gazteak etxebizitza eskuratzea bultzatu, zuzkidura-bizitokien eta alokairuko etxebizitza babestuen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 144. Eraikita dagoen parkea birgaitzen lagundu

Ekimena 1. Etxebizitzak birgaitzen laguntzeko 2017a eta 2020a bitarteko programa egin eta garatu, eraikinak behar bezala mantentzeko eta kontserbatzeko premisarekin, Europar Batasunek Horizon 2020 programatik ondorioztatzen diren eraginkortasun energetikoko eta irisgarritasuneko baldintzak beteta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Eraikinen Ikuskaritza Teknikoak egitea bultzatu, arau bidez garatuz eta ekintza pizgarriak eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadin, hiri-birgaitzeari, zaharberritzeari eta berrenoratzeari dagokienez, eragile publikoek eta pribatuek egiten dituzten jarduerak koordinatu, Europatik eutsitako eta orain dela gutxi indartutako ildoan, eta Etxebizitza arlotik erakarritako FEDER egiturazko finantziazioko mekanismoak erabilita

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Balioak aldatzea bultzatu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hezkuntza-sisteman berdintasunaren sustapena bultzatu, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Berdintasunerako gobernantza hobetu, genero-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak indartuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana (2018‑2021) egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Enpresetan, organizazioetan eta eragile sozialetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, berdintasun‑programen bidez, Euskadi genero-berdintasunari dagokionez Europako lehenengo lau herrialdeen artean kokatzea lortu arte

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Neurri ekonomikoak eta sozialak sustatu, ordainsariei dagokienez berdintasunean aurrera egiteko, enpresetan soldata‑gardentasuna sustatzeko eta soldata-diskriminazioari aurre egiteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadin, soldata arrakala murrizteko Ekintza Plana eta Estrategia diseinatu abiarazi eta ebaluatzea.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarriak egitea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Gaur egungo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legeak Emakumeen aurkako biolentziari dagokionez jasotzen duen esparru juridikoa gaurkotu, eta, Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege proiektu bat egitea komeni den baloratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazteko gizarte osoari zuzendutako prebentzio- eta sentsibilizazio-jarduerak indartu, batez ere gazteei begira

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Neurri zehatzak ezarri emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ordain ekonomikoa eta morala eta aitorpen soziala emateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako arretaren efizientzia eta efikazia bultzatu, erakundeen arteko koordinazioaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Emakumeen aurkako indarkeria goiz antzemateko planak ezarri, gaitz sozial hori aldez aurretik prebenitzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Gizarteratze-laneratze programa espezifikoak garatu, biktimek indarkeriarik gabeko bizitza askea hastea izan dezaten.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Plan integral bat abiarazi, adingabekoen aurkako genero‑ indarkeria prebenitzeko eta haren kontra babesteko eta genero‑ indarkeriaren biktima adingabeko horiei eragindako kaltea konpontzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak