Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 2.3. Bizikidetzarako giza eta kultur garapena

Konpromisoa 108. Kultura dinamizatzeko eta sustatzeko estrategia sustatu, 2020. urteari begira

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. “Kultura 2020” Plana, hau da, Kulturaren Euskal Plana onartu, estrategia bakar batean sustapen-, kontserbazio-, ikerkuntza-, sorkuntza‑, produkzio-, merkaturatze- eta zabalkunde kulturaleko politika publiko guztiak batzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Mezenasgo eta mikromezesnasgo kulturaleko esparru berri bat sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa pizteko neurriak bultzatu. Horretarako, prezio sozialen politika indartuko dugu, eta, aldi berean, Kultur Auzolanean estrategiaren barruan foru-aldundiek abian jarritako kultura-bonoen inguruko politikak bultzatuko ditugu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 109. Euskadiko sortzaileen sarearen alde egin, sortzaileei eta kultura-industriei lagunduz

Ekimena 1. Kultura- eta berrikuntza-sorkuntza lagundu eta bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kultura-industrien garapena indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sormen-sarea profesionalizatzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Kultura- eta sormen-industrien finantziazioa erraztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Sortzaileak eta kultura-industriak nazioartekotzen lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Hezkuntzatik sustatu sormen- eta kultura-garapena

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. “Euskadi Sortzailea” Programa garatu. Sektore kulturalaren eta sortzailearen finantzazioa profesionalizazioa sustatzera bideratuko da, bai eta kultura digitala sustatzera, euskal sortzaileen nazioartekotzea babestera eta atzerrian Euskadiren irudia lurralde sortzaile gisa proiektatzera ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 110. Euskadiko kultura-produkzioaren ikusgarritasuna eta irisgarritasuna indartu

Ekimena 1. Euskal produkzio kulturala prestigiotsu bilakatu, eta ikustarazi

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Audientzien fidelizazioa eta publiko berriak sortzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 111. Sormen-industrien sektorearen antolakuntza bultzatu

Ekimena 1. Euskadiko kultura- eta sormen-industrien garapenaren nazioartekotze-estrategia areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kultura- eta sormen-industrien arteko elkarrekintza antolatu eta areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadiren sortzaile irudia nazioartekotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 112. Erreferentziazko azpiegituretan egiten diren ekitaldien eginkizun eragilea eta nazioarteko hedadura finkatu

Ekimena 1. Nazioarte-mailako kultura-azpiegituretarako eta ekitaldietarako diru-laguntza handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Erreferentziazko proiektu estrategiko berriei ekin, kultura- eremuan, lurraldeen arteko oreka bereziki zainduz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Erreferentziazko erakundeek eta ekitaldiek duten eginkizun eragilea indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Kultura-erakundeek izaera egituratzailea izan dezaten indartu, eta haien aurrekontuen aldetik egonkorrak izan daitezen bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Euskadiko ondare kulturalaren babesaren eta baloratzearen ikuspegi integrala areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kultur Ondarearen Euskal Legearen proiektua egin eta onartu, babesaren ikuspegi integrala areagotzeko eta euskal kultur ondarearen balioa azpimarratzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Euskadiko Kudeaketa Dokumental Integralaren Legea egin eta onartu, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiko Liburutegien Sarea berritzea eta dinamizatzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 114. Euskal kulturaren espazio digitala indartu, kultur ondarearen politika publikoak berrituz, eta irisgarritasunean eta herritarren partaidetza aktiboan arreta jarrita

Ekimena 1. Euskadiko Kultur Ondarea digitalizatzeko Plan Integrala definitu eta abian jarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskadiko Liburutegi Digital Nazionala definitu eta abian jarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 115. Gobernantza partekatua areagotu kultura-arloan

Ekimena 1. Erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza antolatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Sektoreko elkarte profesionalekiko eta eragileekiko lotura optimizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Helduen euskalduntzea sustatu eta babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakar bat bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Helduek B2 maila lortu arte euskara-ikaskuntza doakoa izateko prozesua amaitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Tituluak lortzeko sistema hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 117. Aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Euskararen erabilpena aisialdian sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskararen Agenda Estrategikoa (2017-2020) bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Interneten eta tresna digitaletan euskarazko edukiak sortzea eta sartzea bultzatu, unibertsitateekin, eta hezkuntza-, kultura-, eta aisialdi-arloko edukiak sortzen dituzten erakundeekin eta pertsonekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Komunikabideetan eta ekintza kulturaletan euskararen erabilpena sustatu, eta, aldi berean, haren erakargarritasuna eta prestigio soziala indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera

Ekimena 1. Herritarrek hizkuntza-eskubideak baliatzeko orduan aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zerbitzu publikoetan arreta elebiduna ematen jarraitu, eta Euskararen erabilera VI Plana (2018-2022) bultzatu Eusko Jaurlaritzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskararen corpusaren garapena areagotu eta haren adierazteko gaitasuna aberastu, gazteen eta hiztun berrien premiei erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 119. Euskararen hiru lurraldeen erakundeen arteko lankidetza antolatu eta indartu, eta euskararen nazioarteko aitormena bultzatu

Ekimena 1. Nafarroako Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) arteko lankidetza indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren inguruan ahalik eta adostasun sozial eta politiko handiena lortu eta indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 120. Euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiekzioa sustatu, Etxepare Institutuaren bidez

Ekimena 1. Etxepare Institutuaren rola indartu, Euskadiren esanetara dagoen kutura-arloko diplomaziazko tresna gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kanpoan euskararen irakaskuntza sustatu, irakurlegoen bidez, euskararen eta euskal kulturaren katedren eta Euskara Munduan programaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadiko sektore kulturalekiko koordinazioa bultzatu, haren presentzia nazioartean sustatze aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 121. EITB zerbitzu publikoa izatea bermatu eta bikaintasunezko kudeaketa sustatu

Ekimena 1. EITB zerbitzu publikoa izatea sustatu eta haren balioa azpimarratu, entearen erreforma integralari ekiteko zabaldutako prozesuan lagunduz.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bikaintasun-kudeaketako eredua sustatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. EITBren trakzio-izaera areagotu, euskal ikus-entzunezko sektorearekin, kulturarekin eta kirolarekin duen harremanean. Horretarako kontratuprogramaren bidez bermatuko dugu hura finantzatzeko sistema gardena, iraunkorra eta eraginkorra, zeinean kontratu hori betetzeko konpromisoak eta aldizka ebaluatzeko sistemak ezarriko baitira.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 122. Euskal kirol-sistema kalitatezkoa finkatu

Ekimena 1. Eragile publikoekiko eta pribatuekiko lankidetza sustatu, euskal kirol-sistemaren kalitatea hobetze aldera, bikoiztasunak saihestuz eta planifikazioa hobetuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kirola arautzeko eta antolatzeko eremu juridikoa gaurkotu, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko (14/1998) Legea aldatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lanbideetara iristeko eta haiek gauzatzeko lege bat onartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko

Ekimena 2. Hezkuntza-maila guztietan kalitatezko kirol-eredua bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal kirol-sisteman kirol egokitua sartzea babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Kirol-federazioei eta errendimendu handiko kirolari ematen zaien laguntza hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Berariaz bultzatu emakumezkoen kirola

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 6. Kirol-lanbideen Lege-proiektua egin eta onartu, kirol-klubetan zein eskola-kiroleko programetan sortzen diren lanpostuak eta lan-profilak arautzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 124. Turismoa bultzatzen duten eta inguruan aberastasuna sortzen duten kirol­ ekitaldien antolakuntza babestu

Ekimena 1. Kirola babestu haren balio tradizionalak defendatuz: berdintasuna, integrazioa, tolerantzia, elkartasuna, biolentziarik eza

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Nazioarteko kirol-ekitaldietan parte hartzen duten euskal kirolariei ematen zaien babesa handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal kirol autoktonoa bultzatu, haren alde ludikoa, lehiakorra eta kulturala sustatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadin nazioarteko kirol-ekitaldiak antolatzea sustatu, foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak