Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 1.1. Hazkunde sendoa, enplegu gehiago eta hobea dakarrena

Konpromisoa 1. Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa

Ekimena 1. 2017ko lehen seihilekoan, Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa onartzea

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 2. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 3. Lanbide berritu eta modernizatu

Ekimena 1. Lanbide-Enplegu Zerbitzu Publikoa berritu eta modernizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Enplegua eskaintzen duten enpresentzako zerbitzu-eskaintza zehaztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Enplegua eskatzen dutenentzako zerbitzu-eskaintza zehaztu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Arreta-, orientazio- eta laneratze-eredu berariazkoa ezarri lana eskuratzeko zailtasunak dituztenentzat edo lan- eta gizarte-bazterketaren arriskuan daudenentzat

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Lan Merkatuari buruzko Informazio Sistema Integrala bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Euskal Enplegu Sistemaren Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Prestakuntza eta birziklatze profesionala sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Enplegurako lanbide-heziketaren kudeaketa osoa Lanbiden bateratu, Hobetuzen funtzioak ere sartuz.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Enplegu-politika aktiboen kalitatea eta eraginkortasuna ziurtatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Enplegurako zeharkako trebetasunak eskuratzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 5. Gazteen laneratzea sustatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Gazteentzako enplegu-plan bat sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Lan Harremanen Euskal Sistema indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Elkarrizketa soziala sustatu, Elkarrizketa Sozialaren Organo Iraunkorra sortuta eta bultzatuta. Eusko Jaurlaritzaren ordezkariek eta ordezkaritza zabalena duten sindikatu eta enpresaburu antolakundeen ordezkariek osatuko dute

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Negoziazio kolektiboa sustatu, lan-kalitatea eta egonkortasuna eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-eragileen parte-hartze instituzionala sustatu eta elkarrizketa sozialaren protagonista gisa duten zeregina gauzatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Langileek enpresetan parte hartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Langile autonomoei bultzada emateko politika sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Enpresen gizarte-erantzukizunaren kultura sustatu gure enpresetan. Horretarako, gardentasuna azpimarratuko da, gizarte-erantzukizuna garatze bidean enpresako estamentu guztien inplikazioa lortzeko tresna baita

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lan-munduan eragina duten gaiei buruz –gaur-gaurkoez zein gerora begirakoez– jarduteko, gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko jarduerak garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 8. Enplegu-politika pasiboen eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskatu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu Transferentzien Batzorde Mistoan, elkartasun-printzipioa eta sistemaren batasuna errespetatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua

Ekimena 1. Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gaur egungo gizarte-ekonomiako sarea indartu eta garatu ekonomia-sektore guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gizarte-ekonomiaren sektoreari lagundu berrikuntzan, kalitatean, transferentzia teknologikoan eta informazioaren teknologiak ezartzen

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gizarte-ekonomiaren prestakuntza eta informazioa zabaldu hezkuntzaren maila eta eremu guztietan, helburu horretara bideratutako programei laguntza ekonomikoa emanez. Bereziki, 3 euskal unibertsitateetan eta lanbide-heziketan sustatuko da gizarte-ekonomiako prestakuntza

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Elkartegintza sustatu, sektorea ordezkatzen duten elkarteekin harremana indartu eta sendotuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Gizarte-ekonomiako enpresen gobernu ona eta enpresa horietako bazkideen prestakuntza sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Gizarte-ekonomiaren balioak eta printzipioak hedatu esparru guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Erakunde arteko eta eremu publiko eta pribatuaren arteko adostasuna eta lankidetza, Euskadin gizarte-ekonomia bultzatzeko eta sustatzeko politikak diseinatu eta gauzatu daitezen

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren 2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatu lan-eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 11. Lan-iruzurrari aurre egin. Lan-ikuskaritza

Ekimena 1. Lantokietako lan-baldintzak zaindu eta haiei buruzko informazioa eman

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Laneko ikuskaritza-zerbitzuak indartu, eta kontratazio arloko irregulartasunak eta lan-iruzurra aurkitzeko ikuskaritza-kanpainak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sindikazio maila baxuko taldeen ikuskaritza egiteko lagungarri diren neurriak garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 12. "Basque lndustry 4.0". Euskal industriaren aldeko plan integrala

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Euskadiko 2017-2020 Industrializazio Plana egin eta ezarri. Berrikuntza, fabrikazio adimentsuan aitzindari izatea eta industrian zerbitzu aurreratuak txertatzea ditu ardatz, eta industria-sektorea euskal BPGd-aren % 25 izatera heltzea du helburu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 13. ETEei lagundu eta zailtasunak dituzten enpresak berregituratu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Euskal enpresa txiki eta ertainek inbertsio produktiboan eta finantzaketan dituzten beharrei laguntzeko finantzabide eta abal publikoak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. “Bideratu” programa sendotu, zailtasunak dituzten enpresak berregituratzeko tresna gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Partaidetzako maileguak indartu Luzaro EFCren bidez, hartara inbertsioak finantzatu, finantza-arloa indartu eta nazioartekotzeko prozesuak garatu ahal izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Zailtasunak dituzten enpresei banakako soluzioak eman, tartean diren eragile guztiekin koordinatuta jardunez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Ekipamendu industrialean inbertsioa eta berrikuntza sustatu, Renove Maquinaria Programaren bidez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Inbertsio teknologikoak bultzatu: Gauzatu programa eta Arrisku Kapitala

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 14. Proiektu industrial estrategikoak garatu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Proiektu industrial estrategikoak garatzea eta enpresak handitzea bultzatu, bide-erakusle diren sektore eta jardueretan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. 250 milioi arteko funts publiko-pribatu bat bultzatu, teknologian eta nazioartekotzen gaitasuna duten euskal enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Kluster politika sustatu gure enpresa-sarearen lotura gisa, sektore bereko enpresen artean lankidetza handiagoa sor dadin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 15. Ekintzailetzari lagundu

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Foru-aldundiekin elkarlanean, Ekintzailetzaren Euskal Sistema sustatu, gizartean ekintzailetzaren kultura aktibatzeko eta atzerriko talentu ekintzailea erakartzeko –batez ere gazteen artean–, hartara Euskadi ekintzaileen lurraldea izan dadin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Ekintzaileei Laguntzeko 2017-2020 Plana egin eta ezarri. Neurri fiskalak eta pizgarri ekonomikoak bilduko ditu, bai eta "leihatila bakarra" sortzea ere, enpresak sortzeko izapideak sinplifikatzeaz arduratzeko, ekintzaile izateko ekintza eta aholkularitza-zerbitzu guztien berri emateko, eta gazteen ekintzailetzari, emakume ekintzaileei eta autonomoei arreta eta laguntza berezia emateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Ekintzailetzaren eta ekintzaileen balioa aitortu eta azpimarratu gizartean

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Euskadi lurralde ekintzaile gisa jartzea Industria 4.0 esparruan, Bind 4.0 nazioarteko ekimenaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 5. Barne-ekintzailetza sustatu enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzeko bide gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 6. Euskal enpresa berrien hazkundea, sendotzea eta, hala badagokio, transmisioa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Enpresa berriak finantzatzeko formulak garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 16. Ikerketa, berrikuntza eta teknologiaren aldeko apustua

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. “RIS 3 Euskadi” espezializazio adimentsuaren estrategia garatu. Gutxienez bost urteko ziklo batez, aurrekontu publikoa urtean % 5 igotzeko konpromisoa hartu da, I+G+b-ren inbertsio publiko-pribatua suspertzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020 ezarri, Euskadik Europako eskualde berritzaile gisa duen tokia indartzeko, eta I+G+b-ren inbertsio publiko-pribatua % 3rantz gerturatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. 100 ikerketa-proiektu estrategiko garatu, Euskadi aitzindari izan dadin lehentasun-estrategikoko ikerketa-proiektuetan (esaterako, fabrikazio aurreratuaren, energiaren eta biozientzia/osasunaren arloan)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Talentuaren balioa azpimarratu, eta giza kapitalaren garapena bermatu. Horretarako, gazte ikerlariak euskal produkzio-sarean sartzeko plan berezi bat egingo da, elkarlanean jardunez enpresekin, unibertsitateekin eta zientzia eta teknologiako euskal sarearen eragileekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemaren bikaintasuna hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistema irekitzea eta nazioartekotzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistema integratu bakar batean bildu berrikuntza enpresariala, berrikuntza publikoa eta berrikuntza soziala

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Patenteak sustatzeko euskal estrategia garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 17. Berrikuntza ez-teknologikoa eta enpresa-kudeaketa aurreratua garatu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Kudeaketa Aurreratuaren eredua zabaldu euskal enpresen artean, lehiakorragoak izan daitezen

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. “Innobideak” estrategia garatu, produktuak eta merkatuak dibertsifikatzera bideratutako berrikuntza ez-teknologikoa ezartzeko (Innobideak lehiabide), kudeaketa berritzeko (Innobideak kudeabide), eta pertsonetan oinarritutako antolaketa-ereduak sustatzeko (Innobideak pertsonak).

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 18. Euskadi Europako erreferente bihurtu Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak aplikatzen, industriaren esparruan.

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Euskadiko 2020ko Agenda digitala ezarri, Euskadin behar bezala sustatzeko Informazioaren eta Jakintzaren Gizartea, eta, betiere, teknologiek lehiakortasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzeko ematen dituzten aukerak balia daitezen lagunduz

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Industria adimentsua bultzatu, Basque Industry 4.0 Programa ezarrita

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Fabrikazio aurreratuko talde pilotutik ateratako ekimen estrategikoak ezarri: 4.0 Plataforma

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Banda-zabal ultra-azkarra zabaldu Euskal Autonomia Erkidego osoan; batik bat, jarduera ekonomikoa garatzen den eremuetan eta eremu periferikoetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Zibersegurtasuneko euskal zentroa sortu eta euskal enpresetan zibersegurtasuna sartzea sustatu, kudeaketa berritzeko oinarrizko ondorio gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 19. Energia-politika lehiakorra eta jasangarria

Eremua: Planeta
7 Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.

Ekimena 1. Gasaren alde apustu egin, energia berriztagarrien hedapen handiagorako trantsizioko energia gisa, eta gasaren eta elektrizitatearen hornikuntzan Europarekiko interkonexio energetikoa sustatu, baliabideen erabilera maximizatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskadiko 2030eko Energia Estrategia sektoreka garatu, energia berriztagarriak sustatzeko berariazko planak eginez: Euskadiko Plan Eolikoa / Biomasa Plana / Plan Fotovoltaikoa / Plan Geotermikoa / Itsas Energien Plana

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Energia-iturri berriztagarri eta jasangarriak erabiltzeko teknologia- eta enpresa-garapena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Diru-laguntza programak prestatu, aurrezte eta efizientzia energetikoko proiektuak sustatzeko eta ibilgailu elektrikoa zabaltzea bultzatzeko; garrantzi berezia emango zaio bateriak eta birkargarako azpiegiturak garatzeari

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Aurrezte eta efizientzia energetikoko proiektuak finantzatzen laguntzeko bitarteko berriak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 6. Euskal enpresek jasaten dituzten argindarraren gainkostuak behin betiko kentzeko exijitu eta defendatu Espainiako Gobernuaren aurrean, eta Estatuaren araudi-aldaketa bultzatu arlo honetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Estrategia aktiboa eduki, Garoñako zentral nuklearra itxi dezaten exijitzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Administrazio Publikoen Energia lraunkortasunaren Lege-proiektua onartzea bultzatu, Eusko Legebiltzarrera 2016ko uztailean bidali zen lege-proiektuaren arabera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. BIMEP indartu, proiektu estrategikoa baita itsas energien teknologia- eta industria-garapenaren aldeko apustuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 10. Apurka-apurka, gasolioa garraiotik kanpo utzi, lurreko zein itsasoko garraioaren gasifikazioa sustatuta eta ibilgailu elektrikoa sartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 11. Banatutako energiaren esperientzia pilotua abian jarri (Smart Grid)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 12. Energia Taldeka Erosteko Sistema eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 20. Egoera ahuleko eskualdeetan eta udalerrietan jarduteko berariazko planak

Ekimena 1. Foru-aldundiekin eta egoera horretan dauden udalerriekin elkarlanean, programa integralak aktibatuko dira, egiturazko aldaketa handiak izaten ari diren eremuetan edo Europar Batasunaren Eskualde Laguntzen Mapak (DAR) jasotzen dituen krisi larriak jasaten ari direnetan jarduteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Halaber, foru-aldundiekin eta egoera horretan dauden udalerriekin elkarlanean, tokiko eta eskualdeko garapen-planak bultzatuko dira, ekonomiaren eta gizartearen dinamizazioa bultzatzeko indize sozioekonomiko larrienak dituzten udalerrietan, EAEren batez bestekoa baino langabezia tasa nabarmen handiagoak jasaten dituzten udalerrietan, altzairuaren krisiak bereziki eragindako udalerrietan edo, puntako enpresak itxi edo lekualdatu dituztelako, enplegu galera handiak pairatu dituzten udalerrietan. Eremu horietan, era intentsiboan egingo da lan, Sprilur eta Indartu Programaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 21. Basque Country nazioartekotzeko estrategia globala garatu, eremu publiko eta pribatuarekin elkarlanean

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Euskadi-Basque Country marka indartzeko nazioartekotzeko estrategia bateratua garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kanpoko sare integratu batekin jardun, eta Euskadiren atzerriko ordezkaritzen eta bulego sektorialen sarea indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bazkide estrategikoekin harreman handiagoa izan, Euskadiren kanpo-harremanak proiektatzeko; horretarako, nazioarteko erakundeekin eta estatuz azpiko entitateekin lankidetza-hitzarmenak sinatuko dira, eta learning tour ekimena indartuko da

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 22. Europako erakundeetan parte-hartze aktibo eta zuzena izan

Ekimena 1. Ahalik eta gehien indartu Euskadik erabaki-esparru komunitarioetan duen parte-hartzea, batik bat Europar Batasuneko Kontseiluan eta Europako Batzordearen batzorde teknikoetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskadi-Estatua bitariko batzordea berreskuratu, Europako gaiak eta kanpo-harremanak aztertzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal eragileek sare, ekimen eta proiektu transeuroparretan parte hartzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Europako nazioekin eta eskualdeekin duen harremana indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 23. Euskal euroeskualdearen lurralde-antolaketa indartu

Ekimena 1. Euskadi-Nafarroa-Akitania euroeskualdea finkatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Mugaz gaindiko lankidetza indartu, eta lankidetza‑hitzarmenak sustatu EAE, Nafarroa eta Iparraldeko Mankomunitatearen artean

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 24. Euskal komunitate globala sustatzea, atzerriko euskal komunitateekiko harremanak estututa

Ekimena 1. Euskal Diasporak egindako ekarpenaren berri eman Euskadin, ekonomiari, kulturari eta euskal gizarte globalaren garapenari egin dion ekarria ezagutarazteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Etxeen sare fisikoa indartu eta zabaldu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. “Basque Global Network” sare birtuala sendotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 25. Enpresak nazioartekotzeko bultzada, “Basque Country” Estrategiaren parte

Ekimena 1. Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Plana ezarri, “Basque Country” Nazioartekotzeko Euskal Estrategiaren testuinguruan, Basque Consortium-Nazioarteko Euskal Partzuergoa indartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Spri-ren kanpo-sarea indartu, lehentasunezko herrialdeetan zabaltzen jarraituz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Nazioartekotzeko estrategiak ebaluatu, aztertu eta zehazteko Adimen Lehiakorreko Unitatea sortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskal enpresari nazioartekotzeko eta aukera ekonomikoak bilatzeko laguntza eman. BC Lizitazio Plataforma sortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Enpresen esportazio-jarduerari laguntzeko programak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Giza kapitala prestatu eta trebatu, Nazioartekotzeko Bekak eta Global Training Bekak ematen jarraituta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. “Invest in the Basque Country" estrategia indartu, atzerriko enpresak Euskadira lotzeko eta erakartzeko tresna gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. “Basque Country” marka sustatu, euskal enpresak kanpoan hobeto kokatuta egon daitezen

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 26. Euskadiko lehen sektorea garatu

Eremua: PERTSONAK
2 Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Ekimena 1. Nekazaritza-sektoreari laguntza integrala emateko Planaren edukiak gauzatu (Landa Garatzeko Osoa Programa, 2015-2020 ), sektore hori lehiakorragoa eta jasangarriagoa izan dadin, eta, hala, balioetsi eta gizartera dadin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Landa Ingurunearen Garapeneko apirilaren 8ko 10/1998 Legea aldatzeko lege-proiektua izapidetu eta onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Landako eta kostako eremuak azpiegitura eta zerbitzu egokiz hornitu, hiri-inguruneko bizi-baldintza bertsuak bermatzeko modukoak eta populazioari eutsiko zaiola ziurtatzeko modukoak

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Elikaduraren sektorean, basogintzan eta arrantzan ekintzailetza bultzatu, eta bertako nekazaritza-elikagaiak eta baso-produktuak merkaturatzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. “Sendotu” finantza-erreminta zabaldu, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa-garapeneko ekintzetan inbertsio-proiektuak garatzea bultzatzeko xedez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Lehen sektorea gaztetu, etorkizuneko bermea izan dezan; horretarako, Nekazari Gazteentzako Gaztenek 2020 Plana ezarriko dugu, eta gazteak arrantza-sektorean sartzeko “Itsasoratu” ekimena

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Azpisektore guztien lehiakortasuna hobetzeko berrikuntza eta ikerketa-estrategia integral bat bultzatu: nekazaritza, arrantza, basogintza eta abeltzaintza

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integrala (2017-2021) egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Nekazaritza Ekologikoaren Plana aurrera eraman, nekazaritza ekologikoa eta bere industria eraldatzailea garatzeko laguntza gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 10. Egurraren sektorea egituratu Euskadin, osoa, lehiakorra eta teknologikoki aurreratua, eta Europan eredugarri izango dena

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 11. Euskadiko Arrantza eta Akuikulturako 2020 Plana garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 12. Arrantzako Erakunde Ordaintzailea eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 13. Arrantza-kuotak kudeaketa propio batetik abiatuta finkatu eta banatu, euskal flotak arrantza jasangarria eta lehiakorra egiteko aukera izan dezan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 27. Nekazaritzako elikagaiak eta jarduera sustatu

Eremua: PERTSONAK
2 Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.

Ekimena 1. Gastronomia- eta elikadura-plan bat ezartzea, elikagai-kate osoa, euskal produktuen eta gastronomiaren berrikuntza eta kalitateagatik, nazioarteko erreferente bihurtzeko xedez.

Exekuzioaren zehaztasunak