Euskadi.eus

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera (4978)

Data Jarduera
2023/02/15 700 milioi euroko Euskadiko zor publikoa jaulkipena onartu da.
2023/02/15 Aginagako trenbidea hobetzeko proiektua berrikuste-fasean dago, ingurumen-izapideak betetzeko zain. 2023ko ekitaldian lizitatzea aurreikusten da.
2023/02/15

Joan den urrian itxi zen EAEren, ETSren, ADIFen eta GFAren arteko trukagailua finantzatzeko eta eraikitzeko hitzarmenaren testuaren behin betiko bertsioa.

Hilabete hauetan, onartu eta berretsi egiten ari dira dagozkien Administrazioetan, laster bi aldeak ofizialki sinatzeko.
2023/02/15

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek “Euskadiko Inbertsio Estrategikoen 2022-2024 Plana” aurkeztu dute. Planak baliabide propioak aktibatzea ekarriko du, 530 milioi euro inguru, Euskadi Next-en sartutako ekimenak eta proiektuak bultzatzeko. (2022/03/30)

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak aldeko txostena eman dio 2022-2024 aldirako EAEko Inbertsio Estrategikoen Plana gauzatzeko Erakundeen arteko Akordioari, baita plan horretan jasotako finantzaketa-formulari ere. Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek konpromisoa hartu dute bakoitzak bere eskumenen esparruan aurreikusita dauden proiektu estrategikoak egiteko, 528,8 M €-ko zenbatekoaz. (2022/04/01)

2022-2024 aldirako Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Plana (IEEP) garatzeko aurreikusitako proiektuen eta jardueren gauzatze-mailaren berri eman zen. 2022an, guztira, 112,7 milioi euro inbertitu dira hainbat proiektutan; hau da, urte horretarako aurreikusitako guztizkoaren % 120,8ko gauzatze-maila izan da, eta IEEParen zuzkidura osoaren % 21,3koa.

2023/02/15
Emaitek Plus programa, zeinaren bidez laguntzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Ikerketa Zentroen eta Foku Anitzeko Teknologia Zentroen jarduera ez-ekonomikoa
2022ko deialdia (70.000.000.-€)(2022/08/08)
2022ko esleipena (2023/02/15)
2023/02/15

«Ekintzaile» laguntza-programa,  EAEn dauden Bussiness Innovation Center (BIC) zentroetako baten tutoretzapeko enpresa-proiektu berritzaile berrientzako eta/edo industria- eta teknologia-oinarriko eta/edo prozesu-proiektu industrialari lotutako zerbitzuetako enpresa-proiektuentzako

Deialdia 2021. Informazio gehiago (3.100.000.-€)(2021/03/30)
Funtsak gehitu dira (guztira, esleitutako funtsak: 3.260.000.- €) (2021/12/30)
2021eko esleipena. (2023/02/15)

2023/02/15
AZPITEK Programa. Euskadin eragina duten 3 trantsizioei ekiteko azpiegitura zientifiko-teknologiko bikainei laguntzeko programa: trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetiko-klimatikoa eta gizarte- eta osasun-trantsizioa
2022ko deialdia (6.812.500.- €)(2022/01/14) (11/02/2022)
2022ko esleipena (2022/02/11)
2022ko esleipena(2023/02/15)
2023/02/15

AZPITEK Programa. Euskadin eragina duten 3 trantsizioei ekiteko azpiegitura zientifiko-teknologiko bikainei laguntzeko programa: trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetiko-klimatikoa eta gizarte- eta osasun-trantsizioa 

2022ko deialdia (6.812.500.- €)(2022/01/14)
2022ko esleipena (2022/02/11)
Baliabideak gehitzea (7.022.500.- €)
2022ko esleipena (2023/02/15)

2023/02/15

ELKARTEK programa, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa bultzatzeko. ELKARTEK programa laguntza-tresnetako bat da, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi ZTBP 2030 Planaren esparruan, eremu estrategikoetan elkarlaneko ikerketa babestea helburu duena, dela funtsezko ikerketa dela ikerketa industriala. Laguntza horien hartzaileak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean (ZTBES) sartutako eragile zientifiko-teknologikoak dira.

2022 deialdia, I. fasea (2022/02/11)
2022Esleipena, I. fasea (2022/09/22)

2022 deialdia, II. fasea (42.000.000.- €) (2022/09/20)
Futsen gehikuntza (2.413.071.-€) (Guztira, 44.413.071.-€)
2022ko esleipena (2. Fasea) (2023/02/15)
2023/02/15

ELKARTEK programa, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa bultzatzeko. ELKARTEK programa laguntza-tresnetako bat da, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi ZTBP 2030 Planaren esparruan, eremu estrategikoetan elkarlaneko ikerketa babestea helburu duena, dela funtsezko ikerketa dela ikerketa industriala. Laguntza horien hartzaileak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean (ZTBES) sartutako eragile zientifiko-teknologikoak dira. 

2022 deialdia, I. fasea (2022/02/11)
2022Esleipena, I. fasea (2022/09/22)

2022 deialdia, II. fasea (42.000.000.- €) (2022/09/20)
Futsen gehikuntza (2.413.071.-€) (Guztira, 44.413.071.-€)
2022ko esleipena (2. Fasea) (2023/02/15)


2023/02/15 Herri Dirubideen Euskal Kontseilua bildu zen. Besteak beste, honako erabaki hauek hartu zituen: 2022ko ekarpenen likidazioari dagokionez foru aldundien zerga itunduen bilketa kontsolidatua 17.130,7 M€-koa izan zen 2022an (+%7,3); Estatuari ordaindutako kupoa 932,3 M€-koa izan da, beraz 2022ko ekarpenen likidazioa 11.598,8 M€-koa da (hasierako aurrekontuan aurreikusitakoa baino 594,9 M€ gehiago); 2022rako Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa, 98,3 M€-koa, eta Araba eta Gipuzkoa artean banatuko da (horiei 12.367.769 eta 85.929.333 euro dagozkie, hurrenez hurren); eta, eazkenik,  energiaren eta kreditu-erakundeen eta kredituko finantza-establezimenduen aldi baterako kargen erakunde arteko banaketa.
2023/02/15
HAZITEK laguntza-programa. Programaren azken helburua da euskal industria indartzea enpresen I+G jardueraren bidez, modu erabakigarrian lagunduz euskal produkzio-sarearen lehiakortasun globalari, eta inpaktu ekonomiko nabarmena izan dezaketen emaitzak sortuz, Euskal Autonomia Erkidegorako espezializazio estrategikoko esparruetan eta merkatutik hurbilen dauden I+G faseetan ardaztutako laguntzaren bidez.
2022 deialdia, I. fasea (2022/02/11)
2022ko esleipena. I. fasea (2022/09/23)

Deialdia 2022 II. fasea (2022/09/20)
(45.000.000.- Izaera lehiakorreko proiektuak)
(40.000.- Izaera estrategikoko proiektuak)
2022ko esleipena(2023/02/15)2023/02/14
Arte plastikoen eta ikusizko arteen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzen programa.

2023ko deialdia (480.000.-€). Informazio gehiago.

2023/02/14 a) 2022ko bigarren seihilekoan hasitako obrak (zuinketa-akta), adierazitako helburua betetzen dutenak (NZEB):

Sustapena:
Sestaoko Vega Galindo, 180 BOE alokairuan.
Sarrikobaso Getxon, alokairuko 68 BOErekin.
EL Carmen Barakaldon 108 BOE akilerrean.
Iturribarri Getxon, 58 BOE alokairuan.
Minto Orion, alokairuko 46 BOErekin.
Gainzabal urretxun, alokairuko 24 BOErekin.

b) 2022ko bigarren seihilekoan hasitako sustapenak (behin-behineko kalifikazioa), adierazitako helburua betetzen dutenak (NZEB):

Bolueta, Bilbo, 144 BOE alokairuan.
Venancios, Getxo, 54 BOE alokairuan.
Presa1, Hondarribia, 66 BOE alokairuan.
Amarotz, Tolosa, 11 BOE alokairuan.
Salberdin, Zarautz, 91 BOE alokairuan.
Agazelai, Eibar, 36 BOE alokairuan
2023/02/14 2022ko Doako Laguntza Juridikoari buruzko datuak eman dira: 32.450 espediente izapidetu ziren, eta horietatik % 88k aldeko irizpena jaso zuten. Halaber, % 38 emakumeak izan ziren eta gainerako % 62 gizonak. Eta, zehazki, 3.669 espediente genero-indarkeriaren biktimekin lotuta zeuden.