Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz

Ekimena 1. Helduen euskalduntzea sustatu eta babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakar bat bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Tituluak lortzeko sistema hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 117. Aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena

Ekimena 1. Euskararen erabilpena aisialdian sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskararen Agenda Estrategikoa (2017-2020) bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Interneten eta tresna digitaletan euskarazko edukiak sortzea eta sartzea bultzatu, unibertsitateekin, eta hezkuntza-, kultura-, eta aisialdi-arloko edukiak sortzen dituzten erakundeekin eta pertsonekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Komunikabideetan eta ekintza kulturaletan euskararen erabilpena sustatu, eta, aldi berean, haren erakargarritasuna eta prestigio soziala indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera

Ekimena 1. Herritarrek hizkuntza-eskubideak baliatzeko orduan aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zerbitzu publikoetan arreta elebiduna ematen jarraitu, eta Euskararen erabilera VI Plana (2018-2022) bultzatu Eusko Jaurlaritzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 119. Euskararen hiru lurraldeen erakundeen arteko lankidetza antolatu eta indartu, eta euskararen nazioarteko aitormena bultzatu

Ekimena 1. Nafarroako Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) arteko lankidetza indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren inguruan ahalik eta adostasun sozial eta politiko handiena lortu eta indartu

Exekuzioaren zehaztasunak